Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 I. Với khách hàng là tổ chức, Doanh nghiệp vui lòng chuyển khoản vào tài khoản sau :

1. Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Màn Sài Gòn
Số Tài Khoản : 87851239 Tại Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi Nhánh KCN Tân Bình
2. Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Màn Sài Gòn Số Tài Khoản : 117000175114 Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank)Chi Nhánh 5 – TP HCM

II. Đối Với Khách hàng là Cá nhân hoặc tổ chức nhưng chuyển khoản từ tài khoản cá nhân qua vui lòng thanh toán qua tài khoản sau :

1. Đặng Xuân Điệp Số Tài Khoản :116495879 Tại Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi Nhánh KCN Tân Bình
2. Đặng Xuân Điệp Số Tài Khoản : 100869997648 Tại Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) Chi Nhánh 5 – TP HCM
3. Đặng Xuân Điệp Số Tài Khoản: 6360205134636 Tại Ngân Hàng PTNT ( Agribank) Chi nhánh Tân Bình – TP HCM
4. Đặng Xuân Điệp Số Tài Khoản : 0441000641536 Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi Nhánh Tân Bình
5.  Đặng Xuân Điệp Số Tài Khoản : 19036086542019 Tại Ngân Hàng Techcombank (Techcombank) Chi Nhánh Tân Bình